Općenito o auto sceni, sastavnicama i što je sve sačinjava